കമറുദ്ധീൻ അല്‍ ബേക്കറിന്റെ രചനകള്‍

Monday, November 21, 2016

മനസ്സിന്റെ ഈണങ്ങൾ

*മനസ്സിന്റെ ഈണങ്ങൾ*
അവർ,
സ്നേഹ മതത്തിന്റെ പ്രവാചകർ....
ഇന്നത്തെ ഈണത്തിലലിഞ്ഞ്
ഞാനെന്നെ ഒരിക്കൽക്കൂടി ആദരിച്ചു.
അവരുടെ ആരവങ്ങളിൽ
ലഹരിപൂത്തിറങ്ങിയത്
ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഓർമ്മക്കടമ്പുകൾ...
ചിലരങ്ങിനെയാണ്...
തന്നിലേയ്ക്കു മാത്രം
തുറക്കുന്ന ജാലകങ്ങളെ,
അവരിലേക്ക് മാത്രം നീളുന്ന പാതകളെ,
പുറംകാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു മാറി
സ്വന്തം നിഴലിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർ
അവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈണവും
ഇഴയടുപ്പവും
ഇനിയൊരു നാളിലെങ്കിലും
കണിയായ് കനിവായി
കരുതി വെയ്ക്കുക.
ചിലരിങ്ങനെയും....
അവനവരെ പുണർന്ന്
ഇന്നിൽ അലിഞ്ഞ്
കെെകോർത്ത്,
പരസ്പരം വണങ്ങി,
വർത്തിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം
വർണ്ണങ്ങൾ തിരയുന്നവർ
വ്രണിത ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്ക്
സ്നേഹം പെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവർ
ജീവന്റെ പുസ്തകത്താളിലിടം കൊടുക്കുന്നവർ
പ്രവാസത്തിന്റെ
നഷ്ടത്തുരുത്തുകളിൽ
മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലുകളെ
കൂട്ടിവായിച്ചും,
തങ്ങളിലങ്ങനെ ഊന്നുവടികളാകുന്നവർ
ഉഷ്ണശെെലങ്ങളി-
ലടയിരിക്കുമ്പോഴും
വീണുകിട്ടുന്ന ഇത്തിരിമാത്രകളെ വലിച്ചുകുടിക്കുന്നവർ
സ്നേഹ പ്രവാചകരായിരുന്നു അവർ,
അഹന്തയുടെ നുരപോലുമില്ലാതെ
അറിവാഴങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായി,
സ്നേഹത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ
അഭിരമിക്കുന്നവർ
നിങ്ങൾക്കെന്റെ പ്രണാമം.
ജയ് കേച്ചേരിയൻസ്

കമർ അൽബേക്കർ കേച്ചേരി
12/11/16
Share:

0 comments:

Copyright © Kamar Al Baker | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com